Trang Chủ »

Hướng dẫn đăng, sửa, xóa gái gọi, gái lưu động và gái bay

Để tiến hành đăng thông tin gái gọi, gái lưu động và gái bay lên Website, bạn hãy chọn tương ứng các loại trên thanh menu của website. Ví dụ bạn muốn đăng thông tin gái gọi khu vực thì bạn chọn vào menu Gái gọi ở trên thanh menu như hình dưới. Sau đó ở phía cột phải của website sẽ có nút Đăng gái gọi. Tương ứng với các mục gái lưu động sẽ có nút Đăng gái lưu động, mục Gái bay sẽ có nút Đăng gái bay.

Sau khi click vào nút Đăng thì sẽ được đưa vào trang điền thông tin như hình dưới. Bạn điền đầy đủ các thông tin trong khung như hình dưới vào. Tương ứng:


1. Tiêu đề của bài đăng

2. Chọn chế độ hiển thị.

- Công khai: Khi bạn đã hoàn chỉnh bài đăng và muốn cho mọi người vào xem thì bạn chọn chế động này để mọi người xem được bài đăng của bạn.

- Chưa công khai: Bạn đang còn thiếu hình ảnh hoặc thông tin nên chưa thể cho mọi người xem bài được thì bạn hãy để chế độ này để bài đăng ẩn đi với những người khác

- Cáo bận: Chế độ này chỉ hiển thị khi bạn sửa bài đăng. Chức năng của chế độ này là hiển thị thông báo Cáo bận đối với những em hiện đang tạm dừng hoạt động.

- Treo bím: Chế độ này chỉ hiển thị với nhóm Admin và chỉ nhóm Admin mới chọn được tùy chọn này. Chức năng của chế độ này là hiển thị thông báo Treo bím đối với những em bị phản ánh và report xấu.

Tùy vào chế độ hiển thị này thì danh sách hiển thị ngoài web sẽ được sắp xếp theo: Công Khai > Cáo bận > Treo bím

3. Khu vực hoạt động: Chọn tương ứng khu vực hoạt động là bắc, trung hay nam.

4. Khi chọn khu vực tương tứng thì danh sách các địa điểm cụ thể như Quận, huyện, Thành phố sẽ hiển thị tương ứng theo khu vực và bạn phải chọn địa điểm cho em hàng.

5 và 6 Là các thông tin bắt buộc

7. Là nội dung bài đăng giới thiệu về em hàng. Trong phần nội dung này bạn có thể chèn hình ảnh, video vào bài viết.

8. Hình ảnh đại diện của bài đăng, phần hình ảnh này là bắt buộc.


Khi bạn cần chèn hình ảnh vào bài viết, và hình ảnh của bạn đang ở trong máy tính của bạn thì bạn click vào số 1 như hình dưới để tiến hành chèn hình vào. Hình ảnh được chèn vào bài viết sẽ được tự động đóng dấu logo của website.


Bạn click vào Icon chèn hình sẽ hiện ra khung dưới, và có 2 lựa chọn cho bạn là chọn hình từ máy tính và dán link hình ảnh trên mạng vào


Ngoài ra bạn có thể chèn video từ các trang chia sẽ video như youtube, vimeo, DailyMotion.v..v..


Sau khi điền đầy đủ các mục bạn click vào nút Đăng để đăng và sẽ được đưa ra trang bài sau khi đã đăng thành công. Bạn muốn chỉnh sửa lại bài đăng thì bạn click vào nút sửa ở bên cột phải như hình dưới. Bạn muốn xóa bài đăng thì phải liên hệ Admin để xóa: